Всички категории

обслужване

Начало>обслужване

Дизайнът на външния вид се нарича още "индустриален дизайн", който е дизайнът на външния вид на продукта. Дизайнът включва форми, шарки, цветове или комбинации и др. Той не включва методите или принципите на изграждане, както и постигането на външен вид или форма за основната цел на функцията на продукта. Така наречените продукти са всички неща, направени на ръка. Но за патента за външен вид дизайнът на външния му вид е "подходящ за промишлено приложение", което означава, че възприетият външен вид на продукта трябва да може да формира масовото производство в промишлеността. Ако продукцията не може да бъде копирана на партиди, тя не може да бъде заявена за патент без промишлена практичност.

1-1P50G02QH63