Всички категории

обслужване

Начало>обслужване

От спецификацията на софтуерните изисквания, софтуерният дизайн, базиран на фазата на анализ на изискванията, за да се определи цялостната структура на функционалния дизайн на софтуерната система, разделяне на функционалните модули, да се определи алгоритъмът за изпълнение на всеки модул и да се напише специфичен код, да се оформи конкретната схема за проектиране на софтуера.

Софтуерният дизайн абстрахира много неща и проблеми и ги абстрахира от различни нива и ъгли. Проблемът или нещата, счупени и модулни, улесняват решаването на проблема, колкото повече се разлага финият модул, това кара дизайнерите да обмислят страничните ефекти от по-голямото свързване между модулите.